Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu ētikas komiteja

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas institūta Pētījumu ētikas komiteja nodrošina LBTU pētnieku un studentu veikto pētījumu ētisko aspektu izvērtēšanu. Pētījumu ētikas komiteja ievēro starptautiskos tiesību aktus ētikas jomā, Zinātnes darbības likumu, LBTU Satversmi un citus spēkā esošos normatīvos aktus (LBTU privātuma politika, LBTU ētikas kodekss), kas ir būtiski pētījuma ētisko aspektu izvērtēšanai.

 

Ētikas komitejas sastāvs

Priekšsēdētāja: asociētā profesore, Dr.sc.ing. Evita Straumīte

Priekšsēdētājas vietniece: docente, Dr.sc.ing. Asnate Ķirse-Ozoliņa

Profesore, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda

Profesore, Dr.sc.ing. Ilze Beitāne

Doktorante, Mg.sc.ing. Danija Lazdiņa

Sekretāre: Aira Dubovika

Komitejas sastāvs apstiprināts ar LBTU LPTF Pārtikas institūta 21.11.2023. lēmumu Nr. 7.1.3.-4/4.

 

Plānotās sēdes

Pētījumu ētikas komitejas sēdes plānotas šādos datumos: 28.03.2024., 25.04.2024. un 23.05.2024.

 

Iesniedzamie dokumenti

  • iesniegums pētījuma izvērtēšanai Pētījumu ētikas komitejai, kurā jānorāda prasītais, tostarp iesniegšanas datums, un jāparakstās iesniedzējam, kā arī pētījuma vadītājam,
  • informētās piekrišanas veidlapa,
  • aptaujas anketa (latviešu vai/un angļu valodā, ņemot vērā, kādā valodā tiks izplatīta aptauja pētījuma ietvaros) un citi dokumenti, ja attiecināms.

Studējošais vai pētnieks dokumentus iesniedz elektroniski Pētījumu ētikas komitejas sekretārei, nosūtot e-pastā: aira.dubovika@lbtu.lv.

 

Iesniegumu izskatīšana

Iesniegumi izskatīšanai ir jāiesniedz vismaz 7 dienas pirms plānotās sēdes. Ja iesniegums tiek saņemts vēlāk, tas tiek skatīts nākamajā sēdē. Pētījumu ētikas komiteja 30 dienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas pieņem lēmumu un sniedz atzinumu par pētījuma atbilstību ētikas principiem. Pieteikumi netiek pieņemti un izskatīti laikā no 15. jūnija līdz 31.  augustam.

! Pētījumu ētikas komiteja neizskata iesniegumus pētījumiem, kas saistīti ar cilvēku un dzīvnieku izcelsmes bioloģisko paraugu (piem., siekalu, asinis, audu, šūnu, izelpotā gaisa, urīna, fēču, matu, nagu u.c.) izpēti.