Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas tehnoloģijas virziena projekti un pētījumu virzieni

Prioritārie pētniecības virzieni:

 • jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi,
 • bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos,
 • pārtikas drošība un riski,
 • jauni un uzlaboti augu (graudi, augļi, ogas, dārzeņi, kartupeļi) un dzīvnieku valsts (piens, gaļa) pārtikas produkti un to ražošanas tehnoloģijas; to uzturvērtības pētījumi,
 • netradicionālu pārtika izejvielu piemērotība pārstrādei,
 • pārtikas drošība un riska vadība,
 • bioloģiski aktīvu vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos,
 • pārtikas produktu sensorā vērtēšana,
 • jaunu iepakošanas materiālu (t.sk. biodegradējamo) un tehnoloģiju pielietojums pārtikas produktu ražošanā,
 • pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļu optimizēšana,
 • augstas gatavības pusfabrikātu ražošana un iegūto produktu kvalitātes izmaiņas uzglabāšanas laikā
 • augu valsts produktu uzturvērtības paaugstināšanas iespējas,
 • riska vadība sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos,
 • jauno tehnoloģiju pielietojumu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtu darbībā,
 • lauksaimniecības un pārtikas produktu ķīmiskā sastāva un tā izmaiņu pētījumi,
 • ūdens kvalitātes pētījumi.
 • pārtikas produktu kvalitātes pētījumi ar šķidruma hromatogrāfiju.
 • koksnes ķīmiskā modificēšana un aizsardzība.
 • alternatīvo degvielu ķīmija.
 • antioksidantīvo īpašību pētīšana pārtikas produktos.
 • medus kvalitātes un tās alternatīvo kvalitātes rādītāju izpēte.
 • pētījumi par netradicionālu alus dzērienu izgatavošanas iespējām.
 • garšaugu gaistošo savienojumu un fenolu ekstrakcija eļļās.
 • selēns pārtikas izejvielās un produktos.
 • sterigmatocistīna saturs graudaugos.
 • Latvijā ražoto eļļu kvalitātes pētījumi.

Projekti:

 • Valsts pētnieciskās programmas "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes) (2014-2017);
 • FP7-KBBE-2013-7 "Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (EUROLEGUME)" (2014-2017);
 • NFI/R/2014/11 (Norway Grant) Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective (2015-2016);
 • CI&DETS Research Centre, Polytecnic Institute of Viseu, Portugal R&D project «Phycho-social motivations associated with food choices and eating practices»Nr. PROJ/CI&DETS/2016/0008 (2016-2019);
 • FP7 ERA-Net projekts "ERASysAPP"projekts "Systems biology platform for the creation of lean-proteome Escherichia coli strains" (LEANPROT) (2015-2018);
 • Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot visi saudzējošas tehnoloģijas (LF virziens);
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts " Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām, to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)" (2016-2019), RTU, LLU, SIA "Eltex", (asoc.prof.. M.Dūma).
 • LBTU sadarbībā ar biedrību "Zaļākai pasaulei" realizē EJZF projektu  Nr.16-00-F01101-000005 "Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm (reņģes un brētliņas) un tā izmantošana zivju produktos" (Nr. 16-00-F01101-000005). Projekta ietvaros tiek izstrādāta zivju maltās gaļas un to produktu ražošanas tehnoloģija, receptūras, veikta kvalitātes kontrole, sniegts tehniski - ekonomiskais pamatojums, kā arī izstrādāts ražošanas tehnoloģiskais projekts. Tādējādi tiek izveidotas jaunas izmantošanas alternatīvas Baltijas brētliņām un reņģēm. Projekta ietvaros radīti inovatīvi produkti ar augstu pievienotu vērtību (automatizācijas pakāpe, energoefektivitāte, lēta izejviela), orientēti uz vietējo un eksporta tirgu, kas ir ļoti nozīmīgi zivju pārstrādes nozares turpmākajai attīstībai Latvijā.

Uzņēmējdarbība viesmīlības nozarē

 • darba organizācijas problēmātika un tās risinājumi
 • viesmīlības pakalpojumi un to kvalitāte Latvijas uzņēmumos
 • viesmīlības darbinieku profesionālās kompetences; motivēšanas mehānismi