Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes vadība

Dekāne

Dr.agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679, 29821882
e-pasts: dace.silina@lbtu.lv

Prodekāne lauksaimniecības virzienā

Mg. agr. Madara Misule
Tālrunis: 63005679, 22495447
e-pasts: madara.misule@lbtu.lv

Prodekāne pārtikas virzienā

Ph.D. Liene Ozola
Tālrunis: 29576052
e-pasts: liene.ozola@lbtu.lv

Studiju programmu direktori

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Mg. agr. Madara Misule
Tālrunis: 63005679
e-pasts: madara.darguza@lbtu.lv

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Ilgtspējīga lauksaimniecība" (Sustainable Agriculture)
Mg. agr. Jānis Kaņeps
e-pasts: janis.kaneps@lbtu.lv

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Dr.agr. Gunita Bimšteine
e-pasts: gunita.bimsteine@lbtu.lv

Doktora studiju programmas "Lauksaimniecība"
laukkopības apakšvirziena direktore
Dr. biol. Biruta Bankina 
e-pasts: biruta.bankina@lbtu.lv

lopkopības apakšvirziena direktore
Dr. agr. Diāna Ruska
e-pasts: diana.ruska@lbtu.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" direktore
Dr.sc.ing Evita Straumīte
e-pasts: evita.straumite@lbtu.lv

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" direktore
Dr.sc.ing Dace Kļava
e-pasts: dace.klava@lbtu.lv

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" direktore
Mg.cib.hyg. Gita Krūmiņa - Zemture 
e-pasts: gita.krumina@lbtu.lv

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Pārtikas zinātne" direktore
Dr.sc.ing Tatjana Ķince
e-pasts: tatjana.kince@lbtu.lv

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" un
Doktora studiju programmas "Pārtikas zinātne" direktore
Dr.sc.ing Inga Ciproviča
e-pasts: inga.ciprovica@lbtu.lv

Dekanāta darbinieki

Galvenā speciāliste lauksaimniecības virzienā

Līga Sietniece
Tālruņi: 63005679, 25448599
e-pasts: liga.sietniece@lbtu.lv

Galvenā speciāliste pārtikas virzienā

Juta Ansonska
Tālruņi: 63005679, 26274381
e-pasts: juta.ansonska@lbtu.lv