Pārlekt uz galveno saturu

Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centrs

 • Dzīvās prakses laboratorijas pētniecība, pilot- un demonstrāciju projektiem
 • Risinājumi jaunu produktu izstrādei sortimenta paplašināšanai un importētājproduktu aizstāšanai.

Centra pētniecības un darbības virzieni:

 1. zivju produktu veidu izstrāde;
 2. jaunu zivju apstrādes tehnoloģisko metožu izstrāde vai esošo pilnveidošana;
 3. zivju pārstrādes blakusproduktu izmantošanas izpēte;
 4. mūsdienīgo un tradicionālo iepakošanas risinājumu izpēte;
 5. uzglabāšanas laika pagarināšanas veidu izstrāde;
 6. gatavo zivju produktu izmaksu samazināšana;
 7. patērētāju attieksmes izpēte pret jauniem produktu veidiem, organizējot aptaujas, degustācijas;
 8. izejvielu un gatavo produktu kvalitātes kontrole;
 9. zilo biotehnoloģiju izpēte un attīstība


Fish processing biotechnology study and research center:

 • Living Labs for research, pilot- and demonstration projects.
 • Solutions for the development of new product types to expand the assortment and replace imported products.

Research and activity directions of the center:

 1. development of fish product types;
 2. development of new fish processing technological methods or improvement of existing ones;
 3. exploration of the use of by-products in fish processing;
 4. research on modern and traditional packaging solutions;
 5. development of methods to extend storage life;
 6. reducing the cost of prepared fish products;
 7. exploration of consumer attitudes towards new product types, organising surveys, tastings;
 8. quality control of raw materials and prepared products;
 9. research and development of blue biotechnology.