Pārlekt uz galveno saturu

Studiju noslēguma darbu tēmu izvēle

Par studiju noslēguma darba tematiku studenti var konsultēties ar studiju programmas direktoru, attiecīgo apakšvirzienu vadītājiem vai mācībspēkiem.

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studenti iesniedz rakstisku iesniegumu Lauksaimniecības fakultātes dekanātā – pilna laika studenti 4. semestrī, nepilna laika – 6. semestrī līdz 1. martam, norādot vēlamo pētījumu virzienu, saskaņotu ar potenciālo darba vadītāju.

Atbilstoši bakalaura studiju programmu plānam pilna laika studenti līdz 5. semestra, nepilna laika – līdz 7. semestra beigām kopīgi ar zinātniskā darba vadītāju, ņemot vērā savstarpējās intereses un iespējas, vienojas par noslēguma darba tēmu, mērķi un darba uzdevumu, tā īstenošanas metodiku un pēc noteiktas formas noformē  studiju nosleguma darbu (SND) darba uzdevumu (veidlapa elektroniski pieejama lptf.lbtu.lv). Pēc saskaņošanas ar darba vadītāju, students bakalaura darba uzdevumu iesniedz dekanātā.