Pārlekt uz galveno saturu

LPTF Pārtikas institūta studentu zinātniskā konference - AKTUALITĀTES un INOVĀCIJAS Pārtikas nozarē

Katru gadu LBTU pārtikas tehnoloģijas virziena studējošajiem norisinās zinātniskā konference, kurā piedalās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību.

Aicinām visus LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Pārtikas institūta pamatstudiju un maģistra studiju studentus, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību ņemt dalību LPTF Pārtikas institūta 14.studentu zinātniskajā konferencē  – “AKTUALITĀTES un INOVĀCIJAS Pārtikas nozarē”

Konferences mērķis ir veicināt studentu pētniecisko darbību.

Konferences tematika ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību, to aktualitātēm, problemātiku un inovācijām.

Konferences norises formāts: klātienē, 9.05.2024., reģistrācija no plkst. 9:40, konferences sākums plkst. 10:00, 216.auditorijā (Rīgas iela 22a, Jelgava)

Kopsavilkumu un mutisko ziņojumu (PowerPoint prezentācija vai e-referāts) sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai maģistra darba eksperimentālo datu pamata.

Pieteikšanās termiņš konferencei līdz 22.04.2024. plkst. 24.00

Reģistrācija konferencei notiek elektroniski =>šeit

 

Kopsavilkuma noformēšanas prasības skatīt pievienotajos dokumentos.

Kopsavilkumus iesniegt līdz 09.05.2024., plkst. 24:00, tos sūtot uz e-pastu: liene.ozola@lbtu.lv

 

KONFERENCES DARBA PROGRAMMA

9:40 – 10:00 Konferences dalībnieku un klausītāju reģistrācija (114. aud.)
10:00 – 10:05 Konferenci atklāj LPTF dekāne D.Siliņa
10:05 – 10:10 Informatīvais ziņojums par konferences norisi LPTF Ķīmijas nodaļas vadītāja A.Ķeķe
10:10 - 10:30 Vieslekcija (114.aud.)
10:30 – 11:40 Ziņojumu sesija (1.daļa) (114.aud.)
11:40 – 12:10 Pitch prezentāciju sesija / Starpbrīdis (114. / 134..aud.)
12:10 – 13:30 Turpinās ziņojumu sesija (2.daļa) (114.aud.)
13:30 – 14:00 Konferences noslēgums