Pārlekt uz galveno saturu

Augsnes un augu zinātņu institūta projekti un pētījuma virzieni

uz lauka

Augsne un agroķīmija:

 • Kvartārģeoloģija;
 • Augsnes diagnostika un klasifikācija, Latvijas augšņu apraksti;
 • Informācijas par Latvijas augsnēm piestādīšana starptautiskajām institūcijām;
 • Augsnes auglība un mēslošanas līdzekļu lietošana;
 • Augu barības elementu aprites pētījumi lauksaimniecībā.

Augu bioloģija un aizsardzība:

 • Augu slimību epidemioloģijas pētījumi: izplatība, attīstības cikli, bioloģiskās īpatnības;
 • Ģenētiski modificēto, konvencionālo un sertificētu bioloģisko kultūraugu līdzāspastāvēšanas problēmas;
 • Meža un lauksaimniecības kultūraugu slimību un kaitēkļu diagnostika;
 • Augu fizioloģisko un augsnes bioloģisko procesu izzināšana;
 • Augu pavairošanas fizioloģija.

Laukkopība:

 • Herbaloģija (nezāļu bioloģija, izplatība un ierobežošana);
 • Augsnes agrofizikālās īpašības un apstrādes sistēmas;
 • Precīzās laukkopības tehnoloģijas;
 • Kultūraugu maiņa un augsekas;
 • Radiobioloģija;
 • Bioloģiskā lauksaimniecība.

Augkopība:

 • Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas;
 • Sēklzinība;
 • Selekcija un ģenētika;
 • Pļavkopība un lopbarības ražošana;
 • Bioloģiskā lauksaimniecība.

Dārzkopība:

 • Augļu, ogu, dārzeņu, garšaugu un krāšņumaugu ražošanas tehnoloģijas;
 • Biškopības produktu ražošana;
 • Bišu selekcija un ģenētisko resursu izpēte;
 • Dārzaugu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana;
 • Krāšņumaugu selekcija.