Pārlekt uz galveno saturu

Augsnes un augu zinātņu institūts

Institūta direktore
Gunita Bimšteine, Dr. agr., 
profesore, vadošā pētniece

Augsnes un augu zinātņu institūts nodibināts ar LBTU Senāta 2005. gada 8. jūnija lēmumu un savu darbību uzsāka ar 2005. gada 1. septembri.
To veidoja, apvienojot bijušās Lauksaimniecības fakultātes katedras:
- Augu bioloģijas un aizsardzības;
- Augsnes un agroķīmijas;
- Laukkopības.

Ar 2023. gada 1. septembri institūtā apvienota visa fakultātes agronomiskā daļa, veidojot šādas nodaļas:

  • Augsnes un agroķīmijas nodaļa (Lielā iela 2, Jelgava),
  • Laukkopības nodaļa (apvienota augkopības un laukkopības daļa, Lielā iela 2, Jelgava),
  • Augu bioloģijas nodaļa (Strazdu ielā 1, Jelgava),
  • Augu aizsardzības nodaļā (Strazdu ielā 1, Jelgava),
  • Dārzkopības nodaļa (Lielā iela 2 un Strazdu iela 1, Jelgava),