Pārlekt uz galveno saturu

Krūmmellenes un lielogu dzērvenes

Krūmmellenes un lielogu dzērvenes

Demonstrējuma ierīkošana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

(Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējums: "Krūmmelleņu un / vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs" (LAD līguma numurs: LAD 240118/P10)

Demonstrējuma mērķis: salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus). Projekta Nr. 18-00-A00102-000006

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018. – 2021. gads, SIA “Berry Tours”, Apes nov., Gaujienas pag., "Kalna purvs" (lielogu dzērvenes, krūmmellenes), SIA "Arosa-R", Līvbērzes pag., Jelgavas nov. "Kaigu purvs" (krūmmellenes), SIA "O.G.A.", Vecumnieku nov., "Vilku purvs" (lielogu dzērvenes).

Projekta īstenotājs: LBTU Lauksaimniecības fakultāte

Atbalstītāji: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Augļkopju asociācija

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Projekta īstenošanas laikā organizētas 10 lauku dienas trijos demonstrējuma objektos Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos un pulcinot vairāk nekā 150 dalībniekus, kuriem bija iespēja klausīties rezultātus par krūmmelleņu un lielogu dzērveņu slimībām un to ierobežošanas iespējām (tai skaitā izmantojot arī bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus), redzēt lauka apstākļos slimību ierosinātājus (ja tādi bija), diskutēt par citiem šo augļaugu audzēšanas riskiem. 

Rezultātā izvērtēta izvēlēto augu aizsardzības shēmu efektivitāte un sagatavota kabatas formāta rokasgrāmata drukātā veidā (elektroniskā veidā pieejama šeit), kas Latvijā publicēta pirmo reizi.

 

Logo