Pārlekt uz galveno saturu

Graudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana

Demonstrējums Višķos

Demonstrējuma ierīkošana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. 
(Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējums

“GRAUDAUGU SĒJUMA IERĪKOŠANAS PAMATNOSACĪJUMU IEVĒROŠANA DAŽĀDOS LATVIJAS REĢIONOS” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P27)

Demonstrējuma mērķis: ievērojot saimniecība atrašanās vietu un augsnes īpašības, demonstrēt graudaugu sējuma ierīkošanas integrētās audzēšanas pamatnosacījumu ievērošanu saimniecībā.

Projekta Nr. 18-00-A00102-000022

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018. – 2020. gads, LBTU Mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki", Jelgavas nov. un MPS "Pēterlauki" Višķu nodaļa, Daugavpils nov.

Projekta īstenotājs: LBTU Lauksaimniecības fakultāte MPS "Pēterlauki"

Atbalstītāji: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Rezultāti 2020. gads

Rezultāti 2019. gads

Rezultāti 2018. gads
 

Demonstrējuma kopsavilkuma rezultāti prezentēti 2020. gada 20. oktobrī seminārā Skrīveros, prezentāciju skatīt šeit., demonstrējuma rezultātu kopsavilkums pieejams šeit.

 

Logo