Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes veidos vienotu Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai īstenotu labas pārvaldības principus, veicinātu starpdisciplināru studiju un pētniecības virzienu attīstību, no 1. septembra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā plānota reorganizācija, kas ietver vairākas strukturālas pārmaiņas, tostarp Lauksaimniecības fakultātes un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes apvienošanu. Tādējādi tiks stiprinātas esošās studiju programmas, kuru absolventi ir pieprasīti darba tirgū, un pavērsies plašākas iespējas jaunu veidošanai.

Sākoties jaunajam studiju gadam, līdzšinējās Lauksaimniecības fakultāte un Pārtikas tehnoloģijas fakultāte veidos vienotu Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti (LPTF). Tajā darbību turpinās astoņas struktūrvienības:

  • Augsnes un augu zinātņu institūts (e-pasts: lptfaazi@lbtu.lv),
  • Dzīvnieku zinātņu institūts (e-pasts: lptfdzzi@lbtu.lv),
  • Pārtikas institūts (e-pasts: ptfpart@lbtu.lv),
  • Augu aizsardzības zinātniskais institūts "Agrihorts" (e-pasts: agrihorts@lbtu.lv),
  • Zemkopības institūts (e-pasts: skriveri@lbtu.lv),
  • Mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki" (e-pasts: peterlauki@lbtu.lv),
  • Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas centrs (e-pasts: sinc@lbtu.lv),
  • Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centrs.

Jaunās fakultātes dekanāts atradīsies Lielā ielā 2 (Jelgavas pils), un tās dekāne būs Dr. agr. Dace Siliņa, savukārt fakultātes prodekāne lauksaimniecības virzienā - Mg. agr. Madara Darguža  un pārtikas virzienā - Ph.D. Liene Ozola. 

Tāpat pārmaiņu rezultātā tiks apvienotas Mežu un Vides un būvzinātņu fakultātes, veidojot Mežu un vides zinātņu fakultāti (MVZF), kā arī Tehniskā fakultāte un Informācijas tehnoloģiju fakultāte turpmāk veidos Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti (IITF). Savukārt līdzšinējo struktūru saglabās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) un Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF). 

Lēmums par LBTU reorganizāciju un struktūras izmaiņām tika pieņemts 2023. gada 17. martā LBTU Padomes sēdē, uzdodot universitātes vadībai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas īstenošanai.

Pievienots 28/08/2023