Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības dzīvnieki

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 2000. gadā izveidoja speciālistu darba grupu, kas izstrādāja pirmo mājdzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas programmas variantu, uz kura pamata 2004. gadā tika izveidotas un apstiprinātas vietējo apdraudēto šķirņu ģenētisko resursu saglabāšanas programmas. Programmā noteikts, ka lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie resursi ir Latvijā izveidotas šķirnes, kas var būt vecas vietējās, kā arī apzinātas selekcijas procesā izveidotas, kā arī šķirnes robežās esošās līnijas.

              Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta vadošās pētnieces, balstoties uz iepriekšējā laika periodā apstiprinātajām ģenētisko resursu saglabāšanas programmām un pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs) 2. panta 24. punkta sniegto apdraudēto šķirņu definīciju, veicot padziļinātu apdraudēto šķirņu populācijas izpēti un, pamatojoties uz pasaulē pieņemto praksi, precizēja Latvijā audzēto vietējo apdraudēto šķirņu nosaukumus.

Par ģenētisko resursu populācijām tika atzītas:

  • Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes govis (BV),
  • Latvijas zilās šķirnes govis (LZ),
  • Latvijas baltās šķirnes cūkas (LB),
  • Latvijas tumšgalves vecā tipa šķirnes aitas (LTV),
  • Latvijas braucamā tipa šķirnes zirgi (LSb),
  • Latgales rikšotāju šķirnes zirgi (RK),
  • Latvijas ardeņa šķirnes zirgi (LA),
  • Latvijas vietējā kazu šķirne (LVK).

2021. gada 24. februāri Zemkopības Ministrija kopā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (no 2023.g. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, LBTU) ir iesaistījušās Eiropas gēnu bankā (EUGENA; https://www.eugena-erfp.net/en/; https://www.eugena-erfp.net/en/genebank) un ir pirmā no Baltijas valstīm, kas paziņoja par savas Gēnu bankas bioloģiskā materiāla krājumiem. 

LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta un Biotehnoloģijas zinātniskās laboratorijas, Molekulāras bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa uztur, papildina un pēta lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku (https://www.lbtu.lv/lv/genu-banka), padarot to par reāli pieejamu pētniecībai un ciltsdarbam, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Informāciju sagatavoja Diāna Ruska